Regulamentul serverului
0

Obligatoriu a fi citit de către echipa serverului și de către cei ce doresc să facă o cerere de admin.

0